Informasjon fra Veglaget
Nyheter fra styret
Siste nytt
Breivikbotn 16.03.2012

Notat i f b m møte mellom styret i Dønnesfjord veglag  og rådmannen i Hasvik kommune 16.03.12.

 

Styret i Dønnesfjord veglag fikk den 16.03.12 et møte med rådmannen i Hasvik kommune i f b m hva som skal gjøres med Dønnesfjordvegen i løpet av sommeren 2012.  Til stede fra veglaget var Torfinn Husby, Steinar Christensen, Odd Ivar Gladsø og Børre Gamst.  Fra Hasvik kommune møtte Erik Arnesen.

 

Hasvik kommune antyder at de ønsker å se på om det er mulig å fjerne en god del av de store steinene som er kommet opp gjennom vegdekket – og fylle igjen hullene etter disse.  I tillegg til å  legge så mye masse på deler av veien – slik at den kan høvles.  Rådmannen skal følge opp denne sak.

 

Samtidig ble det ønsket at Dønnesfjord veglag kjøper en båtlast med masse – og «lander» denne i Dønnesfjordbotn for utlegging på veien.  Styreleder i veglaget følger opp dette.

 

Ved felles innsats, ser kommunen for seg at et arbeid med vedlikehold og utlegging av masser bør forberedes i løpet av mai – og arbeidene i hovedsak være sluttført innen 1 juli.  Det innhentes tilbud fra være lokale entrepenører om å utføre dette arbeid.

 

I tillegg ser veglaget for seg at den del av grøfting (som ikke ble utført i 2011) blir utført i 2012.

 

Under møtet ble det også drøftet hvorvidt det er mulig å etablere båtutsett i Dønnesfjordbotn. Det  sendes søknad til  FeFo om å tillatelse til å gjøre dette.  I tillegg har styreleder i veglaget vært i kontakt med AF-gruppen om kjøp av industrisement – slik at det kan støypes en «nedkjøring» for å muliggjøre båtutsett.  Arbeidet er tenkt utført som dugnad i løpet av sommeren.

 

Styreleder i veglaget tar kontakt med firma som planlegger oppdrettsanlegg om mulig samarbeide om dette prosjektet.

 

 

 

Breivikbotn 16.03.2012

 

 

Odd Ivar Gladsø

Sekretr/ kasserer Dønnesfjord veglag


Siste nytt


Dette er da regnskapet slik det ser ut før det er revidert.

REGNSKAP – DØNNESFJORD VEGLAG

2011

 

INNTEKTER

UTGIFTER

Kontingent fra private:                          48.000,- kr

(Bilag I)

Brøyting/ åpning av vei:                   0,00 kr

(Betalt av Hasvik kommune)

Bidrag fra private/næringsliv:             14.655,-  kr

(Bilag I)

Grøfting og grusing:                   63.460,- kr

(Bilag VIII,XI)

Grasrotmidler fra Norsk tipping:      72.426,48 kr

(Bilag II)

 

Adm kostnader:                             2.385,-kr

(Bilag III,IV,VI)

Salg av T-skjorter                                    1.500,- kr

(Bilag VII, IX)

Bankgebyrer:                                     12,- kr

(Bilag V,X,XII)

Renteinntekter:                                              86,- kr

(Bilag XIII)

 

 

 

Totalt inntekter:                                 136.667,48 kr

Totalt utgifter:                            65.857,- kr

 

70.810,48 kr

Balanse                                                136.667,48 kr

136.667,48 kr

Saldo pr 01.01.10:                                  70.138,53 kr                  

 

SALDO PR 31.12.10:                         140.949,01 kr                                                     

 

Mindreforbruk 2011:                          70.810,48 kr

 

 

Breivikbotn 14.01.2012

 

 

Odd Ivar Gladsø

Kasserer/sekretær Dønnesfjord veglag


Siste nytt
Breivikbotn 05.01.2012DØNNESFJORD VEGLAG ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER ET RIKTIG GODT NYTT ÅR OG HÅPER ALLE ER MED PÅ Å STØTTE VEGLAGET OGSÅ I 2012.

Jeg kom over en sak i avisa Finnmark Dagblad som jeg hadde litt lyst å dele med dere alle, link følger under.


Diskusjon om grasrotmidler


Børre

Siste nytt
Siste nytt Breivikbotn 18.05.2011 kl 03:10

Litt nyheter og statestikk om hvordan Dønnsfjord veglag ligger an når det gjelder grasrotmidler fra norsk tipping:   
                                         Org.nr:889171502

Statestikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet DØNNESFJORD VEGLAG og er i inneværende periode oppdatert pr forrige virkedag. For allerede avsluttede perioder viser statestikken status ved periodens utløp.

 

 

 

To 01.01.2009-Sø 31.05.2009       14586 kr          med  91 spillere

Ma 01.06.2009-Ma 31.08.2009     14052 kr         med 105 spillere

Ti 01.09.2009-To 31.12.2009        16761 kr        med 116 spillere

Fr 01.01.2010-Fr 30.04.2010         24824 kr       med 129 spillere

Lø 01.05.2010-Ti 31.08.2010        21103 kr       med 134 spillere

On 01.09.2010-Fr 31.12.2010       23712 kr       med 140 spillere

Lø 01.01.2011-Lø 30.04.2011       23805 kr       med 143 spillere

Sø 01.05.2011-On 31.08.2011       3583   kr       med 143 spillere

Det skulle bli en samlet sum av 142426kr

Styret i Dønnesfjord veglag takker alle som er med å støtter oss med å gi sin grasrotandel til veglaget.


Siste nytt

Notat fra møte mellom Dønnesfjord veglag og Hasvik kommune 06. april 2011.

 

Den 6 april tok rådmannen i Hasvik kommune mot konst. Leder Torfinn Husby og Odd Ivar Gladsø.

 

Tema for møtet var avklaring av hva Hasvik kommune og Dønnesfjord veglag skal utføre på Dønnesfjordveien i løpet av 2011.

 

Konst leder redegjorde for de prioriteringer styret i veglaget hadde gjort i styremøte 31.03.11 i forhold til planlagte utbetdringer.  Det ble fra leder antydet at det fra veilagets side vil bli brukt ca 150.000,- kr på veien i år.

 

Rådmannen redegjorde for at at kommunen sansynligvis vil stå ansvarlig for åpning av veien.  I tillegg ser kommunen for seg at de skal stå for høvling og salting av veien – mens øvrige utbedringer bør veglaget stå for.

 

 

Br.botn 18.04.11

 

 

Odd Ivar Gladsø

Sekretær/kasserer Dønnesfjord veglag


Siste nytt

Viggo Gamsts bortgang.

 

 

Det er med sorg og beklagelse at styremedlemmene av Dønnesfjord veglag nå minnes vår leder – Viggo Gamsts bortgang.

 

Viggo gjorde et stort arbeid for å etablere – og utvikle veglagets arbeid.

 

Han var utrettelig i sin iver for å utbedre veien – til glede for alle brukere av Dønnesfjordveien.  Vi kan være sikre på at veien ikke hadde vært  i så god stand – hadde det ikke vært for Viggos innsats.  Både som motivator, pådriver – og med sin innsats med krafse og spade ledet han arbeidet med utbedringen av Dønnesfjordveien på en måte det står stor respekt av.

 

Styret i veglaget ønsker å videreføre den innsats som Viggo ledet ann i, og har i styremøte 31.03.11 konstituert Torfinn Husby som ny leder av veglaget – inntil årsmøtet avvikles i løpet av sommeren 2011.

 

Odd Ivar Gladsø


🙂

14.6.10

 

Grasrotandelen …..

 

Veglaget har mottatt kr. 32.000.- hittil i år fra  spillere i Norsk Tipping. Tusen takk til alle dere som lar oss få bruke av disse midlene. Vi på vår side skal sørge for at pengene blir brukt til beste for alle billister og turgåere.4.3.10

Lang frostperiode skaper bekymring.


Notat fra møte med Hasvik kommune v/ordfører, 4.3-10

 

Følgende var til stede på møtet:

 

Fra kommunen:

 

Ordfører Eva Danielsen

 

Fra styret i Dønnesfjord veglag:

 

Viggo Gamst

Børre Gamst

Odd-Ivar Gladsø

Torfinn Husby

 

 

Bakgrunnen for møte med kommunen var styrets ønske om å drøfte hvilke

tiltak som ville bli gjort for beskytte Dønnesfjordvegen mot skader som følge

av mye frost i januar, februar og hittil i mars. Alt av grøfter og stikkrenner er gjenfrosset og den kritiske perioden vil derfor være under snøsmeltingen med flomutbrudd som kan gi store skader dersom ikke noe blir gjort.

 

Man ble enig om følgende:

 

I god tid før vårløsningen skal veien  åpnes fram til Sluskfjellet. Deretter skal det bestilles gravemaskin for å ta opp gjenfrosne grøfter på alle utsatte steder der det kan dannes flom, prioritert fra Sluskfjellet og ned til Dalvannet, og videre et par steder på strekningen  Dalvannet- Dønnesfjordkrysset.

 

Kommuen gjør henvendelse til Loppa kommune om leie av stimeapparat for å stime opp stikkrenner. Kommunen stiller folk til disposisjon i forbindelse med stimingen.
25.11.09

112 tippere har pr i dag gitt sin grasrotandel til  veglaget og utgjør nå  kr. 40.043.-. Et betydelig bidrag, og tusen takk til alle dere !!!


🤭

13.9.2009
Veglaget har fått  kr. 30.322.- i Grasrotmidler. Dette er en god støtte for laget. Kanskje når vi kr. 40.000.- før året er omme !?
 


🙂
18.6.2009
Veglaget har hatt ny dugnad ! Med iherdig innsats av 20 entusiastiske dugnadsdeltakere ble alle hull i vegen fylt med grus  fra Brann-
haugene og ned til Dønnesfjordkrysset.Arbeidet ble denne gangen utført i godt vær.
 Av maskiner hadde vi 2 hjullastere, 1 traktor, og 1 liten lastebil.

Følgende deltok:

Sojna Brox
Kåre Brox
Asbjørn Furu
Finn Haug
Ulf Krane
Randi Krane
Odd Ivar Gladsø
Mai Lise Gladsø
Kjell Arne Hustad
Marta Gamst
Arnfinn Gamst
Viggo Gamst
Bitten Gamst
Børre Gamst
Theodor Gamst
Rakel Haugstvedt
Arnold Haugstvedt
Aleksander Olsen
Trygve Torkildsen

🙂
31.5.-2009
91 glade tippere har gitt sin grasrotandel til Dønnesfjord veglag ! Dette utgjør pr. d.d.
kr. 14.586.-. Et betydelig tilskudd til vårt arbeid med å gjøre vegen bedre. Tusen takk
alle sammen !30.5-2009
Dugnaden realisert !
Dugnaden ble iverksatt kl. 17.30. Det møtte 
etter hvert 13 innsatsvillige personer som gjorde en fantastisk fin jobb.Til hjelp hadde vi i tillegg leid inn lastebil, hjullaster og traktor, samt en som stilte med tilhenger. Mange hull ble fylt med grus, tross dårlig vær. Det blåste
til dels sterk kuling. Deltakerne fikk underveis servert kaffe, brus, vafler, kaker og sjokolade.
Vi rakk imidlertid ikke å fylle alle hullene, så
styret vurderer  en ny dugnad om kort tid.
Dugnaden ble avsluttet onlag kl. 22.30.
Takk for kjempegod  innsats !


8.5.2009
Vegen ble åpnet i dag helt fram til Dønnesfjordbotn. Vegen er i sterk oppløsning på mange steder mellom Dønnesfjordkrysset til Sluskfjellet. Rundt Sluskfjellet er det stort
sett isete. Etter Sluskfjellet delvis isete og bar veg. Den bare vegen er god å kjøre .Det anbefales imidlertid ikke å kjøre denne vegen
før vegen er tørket mer opp-


5.5.2009
Dønnesfjordvegen er åpnet frem til Sluskfjellet. Det anbefales ikke å kjøre denne strekningen. Vegen er i oppløsning og tildels isete. Se bildet.1.5.2009
"Grasrotandelen". Pr. d.d. gir 73 spillere sin støtte til Veglaget med kr. 9.525.-!
19.04.2009

Grasrotandelen:

62 Spillere støtter nå Veglaget med "sin grasrotandel". Til  i dag er det kommet inn
kr. 8.161.-. Dette blir bra, og kan gi mange ekstrakroner i løpet av et år !
4.4.2009

Grasrotandelen

56 Norsk Tipping-spillere støtter nå Veglaget ved å gi sin grasrotandel til oss. Dette utgjør pr. i dag kr. 6.392.-.
 
 Februar 2009


ET NYTT LØFT FOR DØNNESFJORDVEGEN - BLIR DU MED?

Tiden går fort- vinteren er snart over- og veglaget må berede grunnen slik at vi er klar til innsats for å gjøre vegen bedre til sommeren.

Det gikk ikke så bra med å få gjort det som var siktemålet - få vegen gruset fra Brannhaugene og til Breivikbotn, samt av vi så for oss en del maskinarbeide,grøfting m.v.. Årsaken til at vi ikke nådde målet var at det slett ikke var penger nok.

Vi fikk bestilt og betalt for 1030 tonn med grus i 2008 som er deponert i Dønnesfjordbotn . Gruskjøp er blitt betydelig dyrere, disse tonnene kostet Veglaget kr. 114.000.-. Det tas sikte på å få lagt ut denne grusen i sommer, dette dersom vi har penger nok til å gjøre det.

Etter forutgående bekjentgjøring holdt Veglaget en ettermiddagsstund dugnad i fjor sommer med å kjøre ut grus, hovedsakelig med traktor, bil og henger, i den hensikt å få tettet de verste hullene. Dette klarte vi med iherdig innsats av noen av vedlagets medlemmer. Dette var populært og skapte en utrulig god lagsånd - og det beste av alt - de aller fleste av hullene ble måket igjen i løpet av noen få timer og vegen ble mye, mye bedre.

Det vil bli iverksatt en liknende dugnad også i år, og det er styrets ønske at flere av lagets medlemmer gjør et ekstra slag for kvalitetsforbedring, samtidig som man blir belønnet med trivelig sosialt samvær i variert og vakker natur langsDønnesfjordvegen !

Vel møtt til sommeren - både gamle og nye medlemmer av laget!

Årets kontingent som fortsatt er kr. 300..- kan betales til veglagets bankkonto 4910.12.89116 med postadr. Dønnesfjord veglag v/sekretær/kasserer Odd-Ivar Gladsø, 9593 Breivikbotn.

Med hilsen

Viggo Gamst

styreleder


Siste nyttSiste nytt
Siste nytt

Litt nyheter og statestikk om hvordan Dønnsfjord veglag ligger an når det gjelder grasrotmidler fra norsk tipping:   
                                         Org.nr:889171502

Statestikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall spillere tilknyttet DØNNESFJORD VEGLAG og er i inneværende periode oppdatert pr forrige virkedag. For allerede avsluttede perioder viser statestikken status ved periodens utløp.

 

 

 

To 01.01.2009-Sø 31.05.2009       14586 kr          med  91 spillere

Ma 01.06.2009-Ma 31.08.2009     14052 kr         med 105 spillere

Ti 01.09.2009-To 31.12.2009        16761 kr        med 116 spillere

Fr 01.01.2010-Fr 30.04.2010         24824 kr       med 129 spillere

Lø 01.05.2010-Ti 31.08.2010        21103 kr       med 134 spillere

On 01.09.2010-Fr 31.12.2010       23712 kr       med 140 spillere

Lø 01.01.2011-Lø 30.04.2011       23805 kr       med 143 spillere

Sø 01.05.2011-On 31.08.2011       3583   kr       med 143 spillere

Det skulle bli en samlet sum av 142426kr

Styret i Dønnesfjord veglag takker alle som er med å støtter oss med å gi sin grasrotandel til veglaget.

Du kan også følge denne lenka for å komme rett inn på siden til norsk tipping sin side om grasrotandelen til Dønnesfjord veglag:https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.04 | 17:55

Det var mye opplysning.

...
09.12 | 17:13

Flott brev til Lotteritilsynet. Håper de snur i saken.

...
22.01 | 00:04

...
09.03 | 21:14

Mange hardt arbeidende blide mennesker.
Skulle ønske at vi fikk tak i flere gamle og nye bilder som kan legges ut på denne siden

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE